Publicitat


La publicitat és una de les eines més antigues que tenim per comercialitzar els nostres productes i serveis. Des dels canals tradicionals com la televisió, la ràdio o la premsa fins als canals més digitals i actuals com els buscadors, les xarxes socials o els espais patrocinats a pàgines web.

A Inbox Advertising treballen en el sector publicitari des de fa més de 20 anys i som conscients de la necessitat creixent de les empreses per arribar als seus mercats potencials.

Treballem totes les campanyes a partir de la definició i segmentació de públics objectius i en base als diferents estats i rols dels consumidors per poder arribar a ells a la fase inicial del seu procés de cerca i decisió.

Serveis de publicitat

Els serveis de publicitat offline que posem al teu abast son els següents:

Spots publicitaris

Disseny de peces creatives per a spots publicitaris de televisió i falques de ràdio. Contacte amb programes i mitjans de comunicació, creació de guions, selecció d’actors i actrius, selecció de veus i de música. Gravació, edició i postproducció.

Disseny gràfic

Disseny gràfic i peces creatives per anuncis en suport paper, tant a revistes i diaris com a premsa especialitzada.

Publicitat en esdeveniments

Publicitat en esdeveniments, fires, congressos o altres cites públiques o privades a través de diferents suports i canals adaptats a la imatge corporativa i els objectius comercials.

El serveis de publicitat online que posem al teu abast son els següents:

Publicitat en cercadors

Campanyes de publicitat en cercadors (SEM): estratègia publicitaria, selecció de canals i buscadors, segmentació d'audiències, estudis de paraules clau i previsions de conversió.

Publicitat en xarxes socials (Social Ads)

Campanyes de publicitat a xarxes socials (Social Ads): estratègia i creació de campanyes publicitàries a les diferents xarxes socials com Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin entre d’altres

Sempre acompanyem les nostres estratègies de planificacions, estudis de paraules i públics, definició de mètriques que es volen assolir i anàlisis de dades i recomanacions finals després de cada campanya.