Posicionament web (SEO)


El posicionament web és el mecanisme per aconseguir que les pàgines web apareguin a les primeres posicions de resultats a partir de cerques determinades i paraules clau buscades.

A partir de conèixer què es vol posicionar als buscadors, treballem a la teva web, tant des de la pròpia arquitectura com amb la relació amb la resta de canals i continguts associats, per millorar progressivament la visibilitat dels teus productes i serveis i mantenir-te en llocs superior als buscadors com Google, Bing, Yandex o Baidu.

Serveis de SEO

Els serveis de posicionament web que posem al teu abast son els següents:

Auditories web

Auditories web per conèixer l’estat del teu lloc, tant a nivell d’arquitectura interna com d’usabilitat, navegació, integració i altres elements relacionats.

Implementació de canvis

Implementació de canvis per assolir els indicadors que valoren els principals buscadors del mercat.

Estudis de paraules clau

Estudis de paraules clau, tendències de cerca i hàbits de consum per orientar els continguts de la pàgina i la visibilitat dels seus continguts.

Eines d'analítica

Configuració d’eines d’analítica com Google Analytics i Google Seach Console.

Estratègia de continguts

Definició i creació d’estratègies de continguts per fomentar el posicionament de la web: articles al blog, continguts evergreen, SEO local, Google My Business…