Imatge Corporativa


La imatge corporativa és el primer que defineix el nostre negoci: el logotip, els colors, les formes, els claims, la tipografia, son elements que ens fan reconeixibles i diferents de la competència i que ajuda als consumidors a relacionar-nos ràpidament.

És el punt de partida de qualsevol marca i per tant, cal treballar-la i mimar-la des del primer moment.

Serveis d’imatge corporativa

Els serveis d’imatge corporativa que posem al teu abast son els següents:

  • Creació de logotips i de restyling de logotips en base als objectius de negoci, al públic objectiu i al posicionament en el mercat.
  • Estudi i definició de colors, tipografies i estils.
  • Llibres d’estil i d’identitat corporativa i implantació de la marca
  • Aplicacions de la imatge corporativa a suports digitals i suports analògics