seo

El Posicionament SEO (Search Engine Optimization) o posicionament orgànic és aquell que fa que el nostre espai web (ja sigui una botinga, una web o un blog) aparegui llistat en els resultats que els buscadors com Google donen respecte a la cerca que fa un usuari.

La manera en com surten aquests resultats ordenats no son pura casualitat sino que es basen en una sèrie de paràmetres i variables que un motor de recerca té en compta per mostrar els resultats. Aquestes variables són moltes i divereses però avui t’explicarem algunes de les més elementals per a que puguis aplicar-ho al teu lloc web i comencis a treballar el posicionament.

Els factors que influeixen en el posicionament SEO s’emmarquen dins de dos tipologies:

  • Rellevància: aquesta és la relació que té una pàgina davant d’una cerca determinada, és a dir, respecte del terme que un usuari ha buscat. Per determinar aquest factor, els buscadors tenen en compte variables com el temps d’estança a la pàgina, el percentatge de rebot o la optimització de la pàgina.
  • Autoritat: aquest aspecte està relacionat amb la popularitat que té una pàgina web, basant en l’experiència de l’usuari que hi passa temps, el número de vegades que un contingut s’enllaça o bé es comparteix amb d’altres webs.

A partir d’això s’estableixen 2 grans àrees de treball respecte al SEO:

SEO On Page

Son aquells factors i elements interns de la nostra pàgina web que fan que la rellevància i l’autoritat prenguin més rellevància. Molts d’aquests elements els podem modificar i/o adaptar de manera senzilla:

  • Accessibilitat web: permetre l’accés a la web dels motors de recerca, és a dir comprovar que és visible a ells. Alguns dels aspectes per tenir una bona accessibilitat son els arxius robots, les etiquetes robots per indexar les pàgines i els codis d’estat com l’error 404. També s’inclou aquí tenir un sitemap amb la informació que conté la pàgina, una estructura de pocs nivells i una velocitat de càrrega òptima.
  • Indexabilitat: totes les subpàgines que contingui una pàgina web han d’estar correctament indexades per tal que als buscadors els hi sigui molt més fàcil trobar que conté i donar-la com a resultat. Si entreu a Google i feu una cerca amb el comandament “site:dominiquevulgueu” us donarà la xifra de les pàgines de la web que té indexades. site google
  • Contingut: és la part més important d’una web i ha de ser rellevant respecte a les cerques que realitzen els usuaris. Ha de ser de valor afegit pel visitant i que faci que passi temps navegant i interactuant amb el que es troba.
  • Meta etiquetes: s’utilitzen per transmetre informació als buscadors sobre el contingut d’una pàgina. Hem de tenir en compte aquelles que fan referència als títols (meta-títle), descripció (meta-description), etiquetes d’estructura i encapçalaments (H1, H2, H3…), etiquetes per les imatges (etiqueta ALT) per poder dir als cercadors què conté una fotografia.

SEO Off Page

Son tots aquells factors externs a la construcció, disseny i arquitectura de la web però que afecten de manera directa a com un cercador mostra la nostra pàgina en un llistat de resultats. La seva gestió implica molta més constància i continuitat i son accions que formen part del pla de continguts o pla de màrqueting.

  • Enllaços entrants i sortints: amplificar la navegació que un usuari fa a la nostra pàgina, tant movent-se dins de la mateixa com derivant-lo a espais externs vinculats.
  • Accions a les xarxes socials: presència, activitat i vinculació de continguts amb la pàgina web que augmenti el temps d’estança en la web i que permeti que els visitants s’acabin convertint en registres i/o clients actius. social media
  • Blog: el contingut és el que pot fer més atractiva la navegació en una pàgina web, si a més és de valor afegit i continua fa que la rellevància i l’autoritat de la pàgina augmenti i per tant, obtinguem molt més posicionament SEO dins d’una cerca a un buscador.

Aquests son solament alguns dels factors que podem treballar en una estratègia de Posicionament SEO del nostre lloc web, però n’hi de molts més i la combinació de tots ells fa que anem pujant de posició en els resultats orgànics d’un buscador. Hem de tenir la web preparada i hem de generar quelcom atractiu de contingut per facilitar la visibilitat, el tràfic i la permanència. Hem d’agradar als buscadors i hem d’agradar als usuaris. Si fem ambdues coses, encaminarem la nostra web cap a les primeres posicions.

Si vols saber més sobre com adaptar la teva web en termes de posicionament SEO no dubtis a contactar amb nosaltres i t’ajudarem en el procés.