Esdeveniments | Inbox Publicitat
    Facebook INBOX Twitter INBOX Google+ INBOX LinkedIn INBOX SlideShare INBOX Skype INBOX

Esdeveniments

esdeveniments2Gestió i organització de qualsevol tipus d’esdeveniment. Organitzem totes les accions a partir d’un briefing inicial: planificació, desenvolupament, execució, post-esdeveniment…

També oferim:

- Press clipping off i on

- Contractacions de recursos humans, materials, logístics…

- Tramitació de permisos

- Creació de material audiovisual i publicitari per l’esdeveniment

- Campanyes a les xarxes socials sobre l’esdeveniment

- Gestió online d’entrades i concursos

- Suport professional durant l’esdeveniment

- Medició i anàlisi de resultats…