Avís Legal | Inbox Publicitat
    Facebook INBOX Twitter INBOX Google+ INBOX LinkedIn INBOX SlideShare INBOX Skype INBOX

Avís Legal

INBOX PUBLICITAT o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, INBOX PUBLICITAT no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant INBOX PUBLICITAT tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel · lectual s’estén, a més del contingut inclòs a INBOX PUBLICITAT, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

INBOX PUBLICITAT ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, INBOX PUBLICITAT no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. INBOX PUBLICITAT declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

INBOX PUBLICITAT es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel · lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l ‘usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas INBOX PUBLICITAT, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

INBOX PUBLICITAT no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l’usuari. INBOX PUBLICITAT no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de INBOX PUBLICITAT com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, INBOX PUBLICITAT no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

Aquesta web és propietat de INBOX PUBLICITAT Els drets de Propietat Intel · lectual i d ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de INBOX PUBLICITAT, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per INBOX PUBLICITAT, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel · lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de INBOX PUBLICITAT l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de INBOX PUBLICITAT

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1. – Responsabilitat de l’Usuari. En participar en els blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint INBOX PUBLICITAT la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-per tals conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel · lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compte amb l’autorització del propietari per difondre’l en els Blogs.

I s’eximeix INBOX PUBLICITAT de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.

2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directament o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blocs.

3. L’usuari haurà de respectar la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4. INBOX PUBLICITAT es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5. INBOX PUBLICITAT no és responsable del publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. INBOX PUBLICITAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del servei de blocs del web, podent modificar, suspendre o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il · legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, ho pot posar en coneixement de INBOX PUBLICITAT, a través del correu electrònic inbox@inboxpublicitat.cat, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè INBOX PUBLICITAT pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L’usuari mantindrà indemne INBOX PUBLICITAT davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.